Kontakttolkning

Vi erbjuder kontakttolkning; en praktisk och mycket vanlig metod av tolkning. Fördelen med denna metod är att ni får en tolk som kommer till er på plats och är närvarande under hela samtalet.Förmedling av meddelanden på olika språk

Vi ser till att ert meddelande snabbt, effektivt och på mottagarens modersmål kommer fram till berörd person/organisation. Dessutom återkommer vi alltid med en bekräftelse på att mottagaren har fått meddelandet och förstått dess innebörd


Översättning

Vi översätter till och från väldigt många språk. Våra översättare är auktoriserade, erfarna och specialister inom sina ämnesområden. Vi kan se till att översättningen av ditt material blir korrekt,både språkligt och formmässigt. Vi översätter alla slags dokument. Alltifrån ett litet brev, betyg, dokumentär, företagspresentation, intyg, manualer, medicinska journaler till årsredovisning. Vi hanterar alla filformat.

Telefontolkning

Vi erbjuder våra kunder denna effektiva och lönsammare metod av tolkning. Denna form av tolkning är ett suveränt sätt att få tolkhjälp med kort varsel. Ingen speciell utrustning krävs för att använda denna tjänst förutom en telefon och högtalarfunktion.Korrekturläsning & språkgranskning

Vi kan språkgranska och korrekturläsa alla slags texter på många språk. Genom våra tjänster kan vi befria era dokument från diverse fel. Vi hjälper er med extrabehandling och dokumentering av olika slag. Vi utför dokumentering av texter,bilder och layouter i de flesta kända filformat, vare sig det avser en liten annons eller en reklambroschyr. Våra professionella korrekturläsare är uppmärksamma, har utmärkta språkkunskaper och kan upptäcka felstavningar, felaktig interpunktion och grammatiska fel. Vi säkerställer därmed att texten blir korrekt.

Konferenstolkning

Vi förmedlar konferenstolkning till både stora och små organisationer. Alltifrån konferenstolkning i större internationella konferenser till mindre nationella sammankomster. Som kund kan ni önska antingen en helhetslösning som består av konferenstolk, ljudtekniker, mobila kabiner och all övrig utrustning som behövs för denna typ av tolkning, eller bara en av våra utbildade och erfarna konferenstolkar. Ingen möteskonferens är för liten eller stor för oss. Vi åtar oss alla slags konferenser, oavsett ämnesområde.


Språkkurser

Om ni vill börja lära er ett nytt språk, Så kan vi ordna en kurs för ändamålet. Kursen anpassas efter deltagarnas behov. Begränsade antal språk, krav på minsta antal deltagare.

Videotolkning

Önskar ni att kommunikationen sker ansikte mot ansikte trots geografiskt avstånd, så rekommenderar vi denna metod. Videokonferenser kräver att alla parter har lämpliga program- och maskinvara samt en förbindelse sig emellan av hög kvalitet. Tag kontakt med oss så berättar vi mera om detta !


Språkresor

Vi erbjuder en enklare form av språkresor som ger er en unik möjlighet att lära er ett nytt språk i ett land där det talas. Ett utmärkt tillfälle att träffa nya vänner och lära känna andra kulturer. Vi lägger fokus och tonvikt på själva inlärning av det aktuella språket, och inte på nöje eller turism. Under tiden bor deltagare under enklare förhållanden hos en familj, blir som en medlem i familjen och deltar i dess vardag. Utvalda länder och språk.